صنایع مختلف و راهکار ها

صنعت چیست و در ایران صنایع به چه معناست؟

اتوماسیون صنعتی یعنی چه ؟

اتوماسیون با صنعت اتصال بسیار قدیمی و مستحکمی با هم دارند. هر موقعی که از مهندسی در مورد اتوماسیون کردن می پرسیم، در پاسخ به ما می گوید: اتوماسیون در چه صنعتی؟ 


پس “اتوماسیون” در کنار کلمه “صنعت” معنای واقعی دارد. اینجاست که اتوماسیون صنعتی متولد می گردد. یکی از زیر مجموعه های اتوماسیون صنعتی، کنترل حرکت یا همان Motion Control است. کنترل حرکت بدون دخالت اپراتور انسانی هدف اتوماسیون در این بخش است. از ادوات و تجهیزاتی که ” کنترل حرکت و تعیین موقعیت” می توان استفاده نمود به انکودر ها، تاکوژنراتور ها، رزولور ها و … می توان اشاره نمود. 

در اینجا کاربرد اتوماسیون صنعتی و زیر مجموعه آن یعنی کنترل حرکت را در هر صنعتی مورد تحلیل و بحث قرار می دهیم. 

مشاوره رایگان تلفنی

09106008077

021-88717498