نحوه انتخاب انکودر از برند IDEncoder

در هر بخش با توجه به دسته اصلی محصولات شرکت  IDEncoder  می توانید کد یا پارت نامبر محصول مورد نیاز خود را استخراج و با نماینده شرکت  IDEncoder  در ایران تماس حاصل نمایید. 

راهنمای کد گذاری انکودر های افزایشی شرکت IDEncoder

از این بخش می توانید بر حسب نیاز خود به ترتیب نوع فلنچ یا نحوه نصب انکودر افزایشی، سایز بدنه انکودر ، نوع خروجی کابلی یا کانکتوری انکودر ، سایز شفت یا هالو شفت انکودر، دقت یا رزولوشن انکودر ، نوع منطق یا همان سطح ولتاژ انکودر، چپگرد بودن یا راست گرد بودن و در نهایت در صورت خاص بودن شرایط خود، انکودر را انتخاب نمایید. 

با کلیک بر روی تصویر روبرو، به حالت بزرگنمایی خواهد رفت. 

راهنمای کدگذاری انکودر های مطلق تک دور (ST) شرکتIDEncoder

از این بخش می توانید بر حسب نیاز خود به ترتیب نوع فلنچ یا نحوه نصب انکودر افزایشی، سایز بدنه انکودر ، نوع خروجی کابلی یا کانکتوری انکودر ، سایز شفت یا هالو شفت انکودر، دقت یا رزولوشن انکودر بر حسب بیت برای یک دور ، سطح ولتاژ انکودر، منطق یا اینترفیس انکودر، چپگرد بودن یا راست گرد بودن و در نهایت در صورت خاص بودن شرایط خود، انکودر را انتخاب نمایید. 

با کلیک بر روی تصویر روبرو، به حالت بزرگنمایی خواهد رفت. 

راهنمای کدگذاری انکودر های مطلق چند دور (MT) شرکت IDEncoder

از این بخش می توانید بر حسب نیاز خود به ترتیب نوع فلنچ یا نحوه نصب انکودر افزایشی، سایز بدنه انکودر ، نوع خروجی کابلی یا کانکتوری انکودر ، سایز شفت یا هالو شفت انکودر، دقت یا رزولوشن انکودر بر حسب بیت برای هم سینگل ترن و هم مولتی ترن ، سطح ولتاژ انکودر، منطق یا اینترفیس انکودر، چپگرد بودن یا راست گرد بودن و در نهایت در صورت خاص بودن شرایط خود، انکودر را انتخاب نمایید. 


با کلیک بر روی تصویر روبرو، به حالت بزرگنمایی خواهد رفت. 

راهنمای کدگذاری انکودر های مطلق تارت شرکت IDEncoder

از این بخش می توانید بر حسب نیاز خود به ترتیب نوع فلنچ یا نحوه نصب انکودر افزایشی، سایز بدنه انکودر ، نوع خروجی کابلی یا کانکتوری انکودر ، سایز شفت یا هالو شفت انکودر، دقت یا رزولوشن انکودر بر حسب بیت برای هم سینگل ترن و هم مولتی ترن ، سطح ولتاژ انکودر، منطق یا اینترفیس انکودر، چپگرد بودن یا راست گرد بودن و در نهایت در صورت خاص بودن شرایط خود، انکودر را انتخاب نمایید. 


با کلیک بر روی تصویر روبرو، به حالت بزرگنمایی خواهد رفت. 

گردآورنده و نویسنده: 

مهندس پدرام

حق انتشار تمامی مقالات و نوشته ها محفوظ است و بدون اطلاع نویسنده حق شکایت وجود خواهد داشت.

مشاوره رایگان تلفنی

09106008077

021-88717498