رزومه و معرفی شرکت هایدنهاین Heidenhain آلمان

انحصاری و عامل فروش هایدنهاین heidenhain

نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران  نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین heidenhain cnc heidenhain uk heidenhain programming heidenhain inkedin heidenhain resolver heidenhain distributors near me heidenhain lc491f heidenhain manuals heidenhain آلمان ROD 420 ERN 420 ERN 1380 ERN 1381 ERN 1385 ERN 1387 EQN 425 ECN 1313 ROD 426 FX2001 Heidenhain ROD Heidenhain ROC Heidenhain ERN    denhain ROQ Heidenhain ECN Heidenhain EQN Heidenhain S Heidenhain APK Heidenhain RCN Heidenhain EXE Heidenhain Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain  ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

تاریخچه شرکت هایدن هاین آلمان

مروری کوتاه بر تاریخچه شرکت Heidenhain  آلمان، روند توسعه کسب و کار و فناوری این شرکت را به همراه تعهد به ارائه راه حل های اتوماسیون قابل اعتماد و کارآمد به مشتریان نشان می دهد.

1889

  تاسیس شرکت W. HEIDENHAIN به عنوان یک شرکت فلزکاری در برلین

1889نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین

1923

دکتر یوهانس هایدنهاین به شرکت پدرش ملحق شد. 

1923 1889نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین

1939

جشن پنجاهمین سالگرد شرکت هایدنهاین و پیشرفت فوق العاده سریع در تداوم جنگ جهانی دوم با حضور 700 کارمند

نماینده آتونیکس در ایران نماینده آتونیکس در ایران نماینده آتونیکس در ایران

1939 هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین heidenhain cnc heidenhain uk heidenhain programming heidenhain inkedin heidenhain resolver heidenhain distributors near me heidenhain lc491f heidenhain manuals heidenhain آلمان ROD 420 ERN 420 ERN 1380 ERN 1381 ERN 1385 ERN 1387 EQN 425 ECN 1313 ROD 426 FX2001 Heidenhain ROD Heidenhain ROC Heidenhain ERN denhain ROQ Heidenhain ECN Heidenhain EQN Heidenhain S Heidenhain APK Heidenhain RCN Heidenhain EXE Heidenhain Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن

1948

شروع شرکت جدید تاسیس در  Traunreut با سه کارمند

1948

1965

شرکت های تابعه زیر مجموعه هایدنهاین در ایالات متحده افتتاح شد.

Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

1970

ایجاد بنیاد وابسطه دکتر. JOHANNES
HEIDENHAIN-STIFTUNG GmbH
با حضور 830 کارمند

انحصاری و عامل فروش هایدنهاین heidenhain

1980

 افتتاح شرکت تابعه در ژاپن به عنوان شریک تجاری هاین هاین

1980 Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

1989

صدمین سالگرد هایدنهاین با حضور 4200 کارمند

1989 1980 Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

2001

شعبه دیگری در چین افتتاح شد. دفتر فروش محصولات  Heidenhain  و کارخانه تولید بخشی از محصولات 

2001

2019

 HEIDENHAIN در DIADUR SE ادغام و یک شرکت هلدینگ بنیاد گردید. 

2019

2020

مرکز لجستیک جدید در Traunreut در سایت Hochreit افتتاح شد.

2020

فیلم معرفی شرکت هایدن هاین Heidenhain

در فیلم معرفی کوتاهی از شرکت هایدن هاین را مشاهده می کنید و معرفی بخش های آموزشی آن به همراه متراژ و زیر بنا هر واحد

شرکت هایدن هاین آلمان به عنوان یکی از شرکت های پیشتاز در زمانه محصولات کنترل حرکت و تعیین موقعیت و قدیمی ترین انکودر ساز در دنیا می باشد.

محصولات HEIDENHAIN همگام با فن آوری به روز دنیا:

محصولات شرکت. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH شامل انکودرهای خطی، انکودرهای زاویه، انکودرهای چرخشی و کنترل‌ها CNC و … که برای موقعیت‌یابی های مختلف در صنایع و کاربرد های مختلف توسعه و تولید گردیده است. دیگر محصولات تکمیلی هایدن هاین نیز شامل: پروب‌های لمسی، سیستم‌های دوربین ویژن، سنج‌ سنج های طول جهت مخازن، خوانش‌های دیجیتالی، مبدل‌ یا کانورتر های سیگنال ، دستگاه‌های تست و رفرنس  و دستگاه‌های بازرسی می باشد. علاوه بر این، راه‌حل‌های نرم‌افزاری هایدن هاین برای کارخانجات تولید به صورت کاملا اتوماسیونی و هوشمند به کاربران نهایی این امکان را می‌دهد تا نظارت کاملا حرفه ای برای تولیدات خود داشته باشند.


محصولات HEIDENHAIN عمدتاً در ماشین آلات صنعتی با دقت بالا و کمترین خطا و همچنین در سیستم‌های ساخت و پردازش قطعات الکترونیکی استفاده می‌شوند. HEIDENHAIN  به لطف تخصص گسترده‌اش در توسعه و ساخت انکودرها و کنترل‌ها، در موقعیتی عالی برای خودکارسازی ماشین‌ها و سیستم‌های تولید قرار دارد و تعدادی از صنایع حیاتی از جمله ماشین‌ابزار، الکترونیک، رباتیک، فناوری پزشکی، آسانسورها و … را تحت پوشش قرار می دهد. 

HEIDENHAIN فناوری پیشرفته ساخت آلمان

برای بیش از 130 سال، این شرکت پیشگام در تنظیم استاندارد بین المللی در فناوری سیستم اندازه‌گیری، کنترل و درایو بوده است. محصولات HEIDENHAIN اغلب زمینه ساز پیشرفت های فناوری در نوآورانه ترین صنایع جهانی، از جمله نیمه هادی ها، الکترونیک، ابزارآلات ماشینی و اتوماسیون تجهیزات تولیدی برای کارخانه ها بوده است. دقت، عملکرد پویای بالا و قابلیت اطمینان فرآیند در محصولات HEIDENHAIN مستقیماً عملکرد و کارایی ماشین‌ها و سیستم‌های اتوماسیونی را بهبود می‌بخشد.

هایدنهاین یک نماد معتبر

شرکت هایدنهاین در آلمان ، واقع در Traunreut در جنوب بایرن ، جهت رشد فناوری و پیشگام در این عرصه در سال ۱۸۸۹ در برلین تأسیس شد. کنترل حرکت و تعیین موقعیت در صنایع، به عنوان ماموریت و اشتیاق ماست. تحقیق و توسعه بخشی از DNA ما است و بسیاری از کارمندان R&D  ما به توسعه مداوم فناوری‌های پیشرفته اختصاص دارند. حدود 8600 کارمند در سراسر جهان برای پیشرفت مشتریان خود در حال تلاش هستند.  HEIDENHAINیک شرکت بین‌المللی دارای بخش های مستقلی همچون واحد فروش، نمایندگی‌های خدمات، شرکت‌های تابعه و شبکه‌های توزیع‌کننده خود است. 


HEIDENHAIN  به طور کامل متعلق به یک سازمان خصوصی است که توسط موسس شرکت ایجاد شده است. سود آن نیز در راستای همسویی با سازمان غیرانتفاعی سرمایه گذاری می شود و به خود شرکت بازگردانده می شود تا باز در امر توسعه و به روز رسانی تجهیزات و محصولات استفاده شود. این نوع خاص از مالکیت، تداوم پایدار شرکت و توسعه مشاغل کارکنان آن را تضمین می کند. در نتیجه، کارمندان ما از حس کار کردن برای شرکت خود لذت می برند.

انحصاری هایدنهاین عامل فروش هایدن هاین در ایران

محصولات شرکت Heidenhain

شرکت هایدن هاین آلمان
های خطی شرکت heidenhain آلمان

انکودرهای خطی (Linear encoders) :

انکودرهای خطی HEIDENHAIN موقعیت محورهای خطی را بدون مداخله اضافی مکانیکی، اندازه‌گیری می‌کنند و به ماشین‌های  CNC شما اجازه می‌دهند به دقت موقعیت‌یابی و سرعت ماشین‌کاری افزایش یابند.

1. انکودرهای خطی پکینگ یا ممهور شده (Sealed linear encoders):

انکودرهای خطی ممهور شده محافظت شده در برابر گرد و غبار، تراشه ها و پاشش آب هستند. این محصولات اکثرا دارای درجه حفاظت  IP67 می باشند. آنها به ویژه برای استفاده در ماشین ابزار دستی و همچنین در ماشین ابزارهای کنترل عددی ایده آل هستند. تکنولوژی  این انکودر ها در واقع انکودر نوری می باشند که دارای دقت بسیار بالایی می باشد. کورس طی شده این انکودر ها براساس سفارش مشتریان ساخته می شود و قابل تغییر نیست.  

1. رمزگذارهای خطی اینکودر خطی هایدنهاین
2. انکودرهای خطی مجاورتی (Exposed linear encoders) :

انکودرهای خطی مجاورتی همانند همتای خود،دارای بخش اسکن ندارند. محل استفاده این انکودر خطی شامل تولید و تجهیزات اندازه گیری در صنعت نیمه هادی ها و همچنین ماشین های انتخاب مکان و سیستم های درایو مستقیم است. مکانیزم این انکودر ها براساس مغناطیس می باشد که نام دیگر آن ها انکودر های مغناطیسی (Magnate Linear Encoder) است. 

2. انکودرهای خطی مجاورتی (Exposed linear encoders) :

فیلم معرفی انکودر های خطی شرکت هایدن هاین Heidenhain

در فیلم معرفی کوتاهی از انکدر خطی شرکت هایدن هاین را مشاهده می کنید. 

نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران  نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین heidenhain cnc heidenhain uk heidenhain programming heidenhain inkedin heidenhain resolver heidenhain distributors near me heidenhain lc491f heidenhain manuals heidenhain آلمان ROD 420 ERN 420 ERN 1380 ERN 1381 ERN 1385 ERN 1387 EQN 425 ECN 1313 ROD 426 FX2001 Heidenhain ROD Heidenhain ROC Heidenhain ERN    denhain ROQ Heidenhain ECN Heidenhain EQN Heidenhain S Heidenhain APK Heidenhain RCN Heidenhain EXE Heidenhain Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain  ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

انکودرهای چرخشی (Rotary encoders):

روند اتوماسیون خود را در کنار کیفیت عالی، دوام و دقت به انکودر های هایدنهاین بسپارید. انکودرهای چرخشی یا همان روتاری انکودر های HEIDENHAIN ، دارای نصبی آسان جهت سنجش سرعت و موقعیت را با دقت و قابلیت اطمینان بالا اندازه گیری می کنند.

0 csm ECN EQN ERانکودر چرخشی هایدن هاین نماینده رسمی و انحصاری Heidenhain 1 انکودر آسانسور هایدنهاین ern1387 ecn1313 2 elevator encoder heidenhain انکودر هايدن هاين , خط کش هايدن هاين, heiden hain encoder , فروش انکودر هايدن هاين , قيمت هايدن هاين , کدهاي heiden hain , رمزگذار هايدن هاين , انکودر هايدن هاين آلماني , نماينده انکودر heiden hain, انکودر ابسولوت heiden hain , انکودر چرخشي heiden hain , انکودر افزايشي heiden hain , روتاري انکودر heiden hain , انکودر خطي heiden hain, انکودر زاويه اي , heiden hain, interface heidenhain, ,
1. انکودرهای چرخشی خارجی (External rotary encoders):

انکودرهای چرخشی برای نصب خارجی جهت استفاده روی ماشین‌ها و موتورهای الکتریکی دارای رتبه حفاظتی بالا تا IP66 و دمای کاری مجاز تا 100 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده اند.

1 انکودر آسانسور هایدنهاین ern1387 ecn1313 2 elevator encoder heidenhain انکودر هايدن هاين , خط کش هايدن هاين, heiden hain encoder , فروش انکودر هايدن هاين , قيمت هايدن هاين , کدهاي heiden hain , رمزگذار هايدن هاين , انکودر هايدن هاين آلماني , نماينده انکودر heiden hain, انکودر ابسولوت heiden hain , انکودر چرخشي heiden hain , انکودر افزايشي heiden hain , روتاري انکودر heiden hain , انکودر خطي heiden hain, انکودر زاويه اي , heiden hain, interface heidenhain, ,
2 . انکودرهای چرخشی داخلی (Internal rotary encoders):

انکودرهای چرخشی برای نصب داخلی در دستگاه ها یا محفظه های موتور جهت لرزش های بالا و دمای عملیاتی تا 120 درجه سانتی گراد طراحی شده اند. آنها دارای رتبه حفاظتی تا IP40 هستند.

2 elevator encoder heidenhain انکودر هايدن هاين , خط کش هايدن هاين, heiden hain encoder , فروش انکودر هايدن هاين , قيمت هايدن هاين , کدهاي heiden hain , رمزگذار هايدن هاين , انکودر هايدن هاين آلماني , نماينده انکودر heiden hain, انکودر ابسولوت heiden hain , انکودر چرخشي heiden hain , انکودر افزايشي heiden hain , روتاري انکودر heiden hain , انکودر خطي heiden hain, انکودر زاويه اي , heiden hain, interface heidenhain, ,

کنترل های CNC:

کنترل‌های CNC شرکت HEIDENHAIN مناسب ماشین ابزارهایی که نیاز به کنترل دارند و به صورت همه‌کاره و با کارایی بالا هستند. 

cnc هایدنهاین Heidenhain

شرکت تجهیزات کنترل حرکت ایران قابلیت ارائه مشاوره تخصصی و تامین تمامی انکودر های افزایشی و مطلق با پروتکل  EnDat، انکودر های خطی ، دوبل انکودر ها ، انکودر های سخت کار و اینکودر های  CNC، کانتر ها یا همان شمارنده ها و در کل تمامی تجهیزات شرکت هایدن هاین HeidenHain  آلمان را دارا می باشد و در صورت موجود نبودن هر کدام از این محصولات  قابلیت معادل سازی و جایگزینی با برند IDEncoder را دارند. پس لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایید. 

گردآورنده و نویسنده: 

مهندس پدرام

حق انتشار تمامی مقالات و نوشته ها محفوظ است و بدون اطلاع نویسنده حق شکایت وجود خواهد داشت.

نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران نماینده هایدن هاین HEIDENHAIN در ایران  نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران نماینده انحصاری و عامل فروش Heidenhain هایدنهاین در ایران پارامترهای هایدن هاین کنترلر هایدن هاین کنترل هایدن هاین 155 نمایندگی انکودر هایدن هاین heidenhain cnc heidenhain uk heidenhain programming heidenhain inkedin heidenhain resolver heidenhain distributors near me heidenhain lc491f heidenhain manuals heidenhain آلمان ROD 420 ERN 420 ERN 1380 ERN 1381 ERN 1385 ERN 1387 EQN 425 ECN 1313 ROD 426 FX2001 Heidenhain ROD Heidenhain ROC Heidenhain ERN    denhain ROQ Heidenhain ECN Heidenhain EQN Heidenhain S Heidenhain APK Heidenhain RCN Heidenhain EXE Heidenhain Heidenhain Length Gauge فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان فروش تعمیرات و کالیبراسیون انکودر و خط کش های هایدن هاین آلمان heidenhain هایدن هاین | روتاری اینکودر هایدن هاین اینکودر ابسولت هایدن هاین | ابسولت eidenhain  ncoder heidenhain انکودر 12 بیتی انکودر ابسولت 24 بیتی انکودر ابسولت 13 بیتی انکودر ابسولت 15 بیتی انکودر ابسولت 25 بیتی روتای اینکودر 15 بیت | بامر روتای اینکودر 30 بیت | بامر روتاری اینکودر 13 بیت | هایدن هاین انکودر ern1387 | ایدن هاین اینکودر eqn1325 | هایدن هاین اینکودر ecn131 | هایدن هاین اینکودر cn1313 | هایدن هاین اینکودر enc413 | هایدن هاین اینکودر ern487 | هایدن هاین فروش روتاری انکودر ، فروش روتای اینکودر ، فروش اینکودر هایدن هاین ، heidenhain هایدن هاین ، روتاری اینکودر ، هایدن هاین اینکودر ، ابسولت هایدن هاین ، ابسولت heidenhain ، encoder heidenhain ، انکودر 12 بیتی ، انکودر ابسولت 24 بیتی ، انکودر ابسولت 13 یتی ، انکودر ابسولت 15 بیتی ، انکودر ابسولت 25 بیتی ، روتای اینکودر 15 بیت ern1387,ern1381,ern1385,ern1387.001,ern1387.020 2048 62s14- 0,ecn1313 512,ern487 2048 انواع انکودر خط كش کنتاکتور اینکودرآمپرمتركش ديجيتال

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره رایگان تلفنی

09106008077

021-88717498