انکودر های افزایشی

های افزایشی Incremental Encoder 2

نسل بعد از تاکوژنراتورها (خروجی آنالوگ) انکودر های افزایشی می باشد که خروجی دیجیتالی دارند.انکودر های افزایشی ( Incremental Encoders) اکثرا با خروجی های متفاوتی تولید می شود که ما در اینجا سعی داریم به صورت مختصر آنها را به شما بازدید کننده محترم معرفی نماییم :

تک خروجی یا تک کاناله (Single Channel) :  یک خروجی با تعداد پالس مشخص که آن وابسته به دیسک مورد انتخاب انکودر دارد در یک دور با نام کانال  A (بعضی سازندگان انکودر به نام  K1) که از این کانال فقط برای کاربردهای سرعت چرخش در یک جهت می توان استفاده کرد و عمل شمارش و کنترل سرعت را انجام می دهد. در واقع بودن این کانال جز الزامات هر انکودر می باشد و نبود او انکودر را بی معنا می سازد.

دوخروجی یا دو کاناله  (Double Channel): دو کانال خروجی با تعداد پالس مشخص در یک دور با نام های A و B (بعضی سازندگان انکودر با نام های  K1 و  K2 ) که سیگنال خروجی B با 90 درجه اختلاف فاز نسبت به  A دارد. در واقع تقدم یا تاخر ظاهر شدن کانال انکودر نسبت به آن یکی جهت چرخش انکودر را مشخص می نماید. وجود این دو سیگنال جهت تشخیص جهت چرخش جز الزامات می باشد.

سه خروجی یا سه کانال  (All Channel): یک کانال خروجی با نام Z (بعضی سازندگان انکودر به نام  K0) می باشد که یک پالس در هر دور در خروجی ایجاد می کند. یعنی از صفر درجه تا 180 درجه چرخش انکودر، یک پالس در خروجی ظاهر می گردد. این پالس در واقع تعداد چرخش ها را به کنترلر ارسال می نماید.

 

شما می توانید ادامه این متن را از بخش مقالات مطالعه نمایید.

 

مشاوره رایگان تلفنی

09106008077

021-88717498